O firmie

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży powstała 1 lipca 2005 r. w drodze likwidacji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej działającej w formie Zakładu Budżetowego.
Powołanie jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.” nastąpiło w wyniku przyjęcia uchwały nr XXVI/267/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 6 czerwca 2005 r.

 


 

Zapisz

Zapisz

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

  • wytwarzanie ciepła
  • przesył ciepła,
  • dystrybucja ciepła.

 

Zapisz

Zapisz

Siedziba spółki

 

64-800 Chodzież, ul. I. Paderewskiego 2, NIP: 607 001 79 19, tel. 672822592, fax. 672827837 e-mail: biuro@mecchodziez.pl

TELEFONY ALARMOWE –  tel:  672820860,  gsm:  512311494

 

Wskaźnik efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży za rok 2022

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz 1912 ze zm.) wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego wynosi:

WPC = 1,471

 

Informacja dotycząca średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

Informacja dotycząca cen i stawek stosowanych opłat

 

AKTUALNA TARYFA CIEPŁA 2023

Zapisz

Zapisz