Przetargi 2018

Przetarg - na sprzedaż przyczepy ciągnikowej

 

OGŁOSZENIE

 przetargu nieograniczonego ustnego (licytację) na sprzedaż:

 

  • przyczepy ciągnikowej rolniczej T-103

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż:

Przyczepy ciągnikowej rolniczej – wywrotka T-103

nr rej. PCH S 179;

rok produkcji – 1980

Możliwe oględziny na placu kotłowni przy ul. Zwycięstwa 16 w Chodzieży w dni robocze

w godz. od 700 -1400

Cena wywoławcza: 1500,00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w siedzibie MEC Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży w dniu 09.11.2018r. o godz. 1200

Ustala się wadium w wysokości 100 zł, a postąpienie o co najmniej 50 zł.

Regulamin - pobierz

 

Zapytanie Ofertowe nr 7/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 7/2018 na dostawę: materiałów do budowy węzła cieplnego (LO)  w Chodzieży

 

1. Postępowanie przetargowe nr 7/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1. Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków, ul.Kościuszki 97

 

Cena oferty netto: 15465,10 zł

Słownie: piętnaścietysięcyczterystasześćdziesiątpięćzłotych 10/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje

ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM

 

Na dostawę:

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – L.O.)

 

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 27.07.2018r.

Termin składania ofert do dnia 09.07.2018r.

 

Załącznik nr 1

Przetarg nr 4/2018 - zmiana wyboru oferty

ZMIANA WYBORU OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Z przyczyn obiektywnych strony: „ERGE” SP. z o.o. ul. Lechicka 59/206, 61-695 Poznań i Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2; 64-800 Chodzież odstąpiły od podpisania umowy na dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2018/2019.

Zgodnie z zapisami SIWZ & 7 Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. dokonała ponownej analizy ofert i wybrała dostawców węgla w sezonie grzewczym 2018/2019

 

ofertę nr 1 na węgiel 23-18-06 – 2000 ton

COAL TRADE” SP. z o.o.

ul. Dzwonkowa 4, 71-804 Szczecin

 

ofertę nr 2 na węgiel 23-15-04 – 4000 ton

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

Przetarg nr 4/2018 - rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY NA

  

ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A

DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W wymaganym terminie złożono 4 oferty dla klasy węgla 23-15-04; 23-18-0,6

3. Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia.

4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 

ofertę nr 4 na węgiel 23-18-06 – 2000 ton

„ERGE” SP. z o.o.

ul. Lechicka 59/206

61-695 Poznań

 

ofertę nr 2 na węgiel 23-15-04 – 4000 ton

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

Zapytanie Ofertowe nr 6/2018 - rozstrzygnięcie

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 6/2018

na dostawę

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego ul. Rolnej w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 6/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w  Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 4 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 2 realizację zamówienia:

 

1. Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

66-300 Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4

 

2. RADPOL S.A.

77-300 Człuchów, ul. Batorego 14

 

3. Zbigniew Cejba

Producent Rur Preizolowanych „ELZAS”

64-113 Osieczna, ul. Krzywińska 2

 

4. PUH WEKTOR

Andrzej Nierychlewski

87-100 Toruń, ul. Waryńskiego 7/54

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 5/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2018

na:

Wykonanie usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

1. Postępowanie przetargowe nr 5/2018 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2.  W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3.  Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

 

1. ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki, ul.Racławicka 30

 

Cena oferty netto: 4024,50 zł

Słownie: czterytysiącedwadzieściaczteryzłote 50/100)

 

2. DIEHL Metering Sp z o.o.

Bażanowice

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 1A

 

Cena oferty netto: 5214,00 zł

Słownie: pięćtysięcydwieścieczternaściezłotych 00/100)

 

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież w terminie do 28.06.2017r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 6/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 6

 

 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy;

 

 ul. Rolna w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 30.07. 2018r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 15.06.2018r. godz. 1200

 

załącznik nr 1

Zapytanie Ofertowe nr 5/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne

 

 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ

do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa

 

na wykonanie:

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji

31.07.2018 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  do 15.06.2018 r. do godz. 1400.

Kryterium oceny 100% cena

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon +48 67 28 22 592

 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

 

Odbiór od Zamawiającego oraz dostawa urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

 

załącznik nr 1

 

Przetarg nr 4/2018

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

 

w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

 

 

 

WARUNKI  ZAMÓWIENIA

 

NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WĘGLOWEGO  M II A   DLA

MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na

Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym

załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

 

 

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

 

 

pobierz

umowa i załączniki

 

Zapytanie Ofertowe nr 3/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2018

na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z: 

 

ul. Hallera, Piłsudskiego w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.

ul. Kościuszki 9 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.

ul. Słowackiego 7; Daszyńskiego 9, 11 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.

ul. Ślusarska 3 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 1/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.

3. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

  1.           Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

          Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

          66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

        

Cena oferty netto: 26.536,43

Słownie: dwadzieściasześćtysięcypięćsettrzydzieścisześćzłotych 43/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 3/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 3 w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy;

 

ul. Hallera, Piłsudskiego w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

ul. Kościuszki 9 w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 2.

ul. Słowackiego 7; Daszyńskiego 9, 11 w Chodzieży zgodnie z  załącznikiem  nr 3.

ul. Ślusarska 3 w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 4.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 06.04. 2018r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 23.03.2018r. godz. 1200

Załączniki

Zapytanie Ofertowe nr 2/2018 - rozstrzygnięcie

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2/2018

na dostawę materiałów do budowy węzłów cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z załącznikami:

 

 

ul. Daszyńskiego 9; 11 w Chodzieży  załącznik  nr 1.

ul. Słowackiego 7 w Chodzieży  załącznik  nr 2.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 2/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.

3. Nie wykluczono  Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1.  Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków

ul. Kościuszki 97

Cena oferty netto: 19385,00 zł

Słownie: dziewiętnaścietysięcytrzystaosiemdziesiątpięćzłotych 00/100

 

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu                                                                                

Zapytanie Ofertowe nr 2/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE

DO  FIRM

  

Na dostawę:

materiałów do budowy węzłów cieplnych wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – ul. Daszyńskiego 9; 11).

(załącznik nr 2 – ul. Słowackiego 7).

 

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 23.03. 2018r.

 

Termin składania ofert do dnia 13.03.2018r.

Załączniki

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2018

na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z:

 

ul. Żeromskiego (liceum) w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.

ul. Powstańców Wlkp 16, 18 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.

ul. Jagiellońska 22 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.

ul. Marcinkowskiego 15 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 1/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w  Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 4 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1. Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

 

Cena oferty netto: 61.891,56 zł

Słownie: sześćdziesiątjedentysięcyosiemsetdziewięćdziesiątjedenzłotych 56/100

 

2. HTI BP Sp. z o.o. Zachód Sp. Kom.

60-449 Poznań

ul. Wichrowa 28

 

3. LOGSTOR Polska Sp. z o.o.

41-807 Zabrze Polska

ul. Handlowa 1

 

4. PREIZO

84-200 Wejcherowo

ul Kołłątaja 3/20

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 1

w trybie ZAPYTANIE O CENĘ DO FIRM

 

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy ulicy:

  • Żeromskiego (LO) w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.
  • Powstańców Wlkp 16, 18 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.
  • Jagiellońska 22 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.
  • Marcinkowskiego 15 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto całości oraz termin płatności.

Termin realizacji do 16.03. 2018r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 16.02.2018r. godz. 1200

Załączniki