Przetargi 2020

Zapytanie Ofertowe nr 6/2020 - rozstrzygnięcie (29-06-2020)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 6/2020 na:

 

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

 

1. Postępowanie przetargowe nr 6/2020 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.
3. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

 

1. ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Racławicka 30

 

Cena oferty netto: 4247,00 zł

Słownie:(czterytysiącedwieścieczterdzieścisiedemzłotych 00/100)

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież w terminie do 06.07.2020r.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetrag nr 5/2020 - rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W wymaganym terminie złożono 7 ofert dla klasy węgla 23-15-04

3. Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia.

4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w  MEC   Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 

ofertę nr 1 na węgiel 23-15-04 – 2000 ton

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

 

ofertę nr 5 na węgiel 23-15-04 – 3.500 ton

Bartex Sp. z o.o.

ul. Chruściel 4

14-526 Płoskinia

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

Zapytanie Ofertowe nr 6/2020 (01-06-2020)

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa

 

na wykonanie:

 

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji:

10.08.2020 r.

Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć  do 26.06.2020 r. do godz. 1400.

Kryterium oceny 100% cena

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 672 822 592

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

Odbiór od Zamawiającego oraz dostawa urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

pobierz - załącznik nr1

Przetarg nr 5/2020 (01-06-2020)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU  WĘGLOWEGO M II A DLA MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

 

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

pobierz

Przetarg nieograniczony na sprzedaż Ciągnika MF 230 - rozstrzygnięcie

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na sprzedaż ciągnika rolniczego MF - 230

 

1. Wpłynęło 28 ofert:

Oferta nr 1 cena netto: 6.111,00 zł
Oferta nr 2 cena netto: 5.300,00 zł
Oferta nr 3 cena netto: 3.700,00 zł
Oferta nr 4 cena netto: 6.500,00 zł
Oferta nr 5 cena netto: 6.100,00 zł
Oferta nr 6 cena netto: 4.100,00 zł
Oferta nr 7 cena netto: 6.600,00 zł.
Oferta nr 8 cena netto: 1.290,00 zł.
Oferta nr 9 cena netto: 7.625,00 zł.
Oferta nr 10 cena netto: 6.666,00 zł.
Oferta nr 11 cena netto: 6.825,00 zł.
Oferta nr 12 cena netto: 4.281,30 zł.
Oferta nr 13 cena netto: 6.100,00 zł.
Oferta nr 14 cena netto: 8.920,00 zł.
Oferta nr 15 cena netto: 4.700,00 zł.
Oferta nr 16 cena netto: 5.132,00 zł.
Oferta nr 17 cena netto: 7.500,00 zł.
Oferta nr 18 cena netto: 5.500,00 zł.
Oferta nr 19 cena netto: 5.772,36 zł.
Oferta nr 20 cena netto: 7.270,00 zł.
Oferta nr 21 cena netto: 6.000,00 zł.
Oferta nr 22 cena netto: 4.311,00 zł.
Oferta nr 23 cena netto: 5.100,00 zł.
Oferta nr 24 cena netto: 3.270,00 zł.
Oferta nr 25 cena netto: 3.600,00 zł.
Oferta nr 26 cena netto: 7.000,00 zł.
Oferta nr 27 cena netto: 6.300,00 zł.
Oferta nr 28 cena netto: 5.555,00 zł.

2. Wybrana została najwyższa oferta nr 14 cena netto : 8.920,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż Ciągnika MF 230 (24-04-2020)

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ustny - telefoniczny na sprzedaż:

 

Ciągnika rolniczego MF 230

nr rej. PCH V935;

rok produkcji – 1979

przebieg 4288 mth.

Możliwe oględziny na placu kotłowni przy ul. Zwycięstwa 16 w Chodzieży w dni robocze w godz. od 700 -1400 lub na załączonych zdjęciach

Cena wywoławcza: 1200 zł netto

Przetarg odbędzie się w siedzibie MEC Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży bez udziału oferentów.

Oferty prosimy składać telefonicznie do dnia 30.04.2020r. do godz. 1150

tel. 67/2822592 z podaniem Imienia i Nazwiska, adresu oraz deklarowanej kwoty.

 

Regulamin

Zapytanie o cenę nr 4/2020 - rozstrzygnięcie

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 4/2020

na dostawę: materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;

 ul. Strzeleckiej w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.

 

1.  Postępowanie przetargowe nr 4/2019 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2 . W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3.  Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1 . Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

     Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

     66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

 

Cena oferty netto: 79.097,13 zł

Słownie: siedemdziesiątdziewięćtysięcydziewięćdziesiątsiedemzłotych 13/100

 

2.  LOGSTOR

 

Cena oferty netto: 97.738,55 zł

Słownie: dziewięćdziesiątsiedemtysięcysiedemsettrzydzieściosiemzłotych 55/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetarg na dostawę ciągnika - rozstrzygnięcie (31-03-2020)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2020

Na dostawę: Ciągnika rolniczego 46 – 55 kM,  wg opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 1).

 

1. Postępowanie przetargowe nr 3/2020 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 2 realizację zamówienia:

 

1. FHU Katarzyna Furdyna

39-451 Skopanie

Wola Baranowska

ul. Zachodnia 19

Cena oferty netto: 72764,22zł

Słownie:siedemdziesiątdwatysiącesiedemsetsześcdziesiątczteryzłote 22/100

 

2. Ursus Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Frezerów 7

20209 Lublin

Oddz. Żerniki 15b

64-800 Oborniki

Cena oferty netto: 81000,00 zł

Słownie: osiemdziesiątjedentysięcyzłotych 00/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie o cenę (30-03-2020)

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 4 w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;

 

  1. ul. Strzeleckiej w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 30.04. 2020r.

Kryterium oceny 100% cena

 

Termin składania ofert do dnia 10.04.2020r. godz. 1200

Przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego (13-03-2020)Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE do Firm - Autoryzowanych Dealerów

 

Na dostawę:

Ciągnika rolniczego 46 – 55 kM,

wg opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 1).

 

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności.

Termin realizacji do 30.04. 2020r.

Termin składania ofert do dnia 30.03.2020r.