Przetargi

Zapytanie Ofertowe nr 8/2017 - rozstrzygnięcie

 

W odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: „Zebranie ofert  nr 8/2017” zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01/2012 w sprawie dostawy:

 

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1).

 

Wpłynęły dwie oferty:

 

1. Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków

Cena oferty netto: 10204,60zł  

Słownie:dziesięćtysięcydwieścieczteryzłote 60/100

 

2. Envirotech Sp. z o.o.

60-845 Poznań

Cena oferty netto(bez wymiennika ciepła): 11547,00

Słownie:jedenaścietysięcypięćsetczterdziescisiedemzłotych 00/100

 

W oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria ocen ofert przedstawione w SIWZ  na dostawę materiałów do budowy węzłów cieplnych

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 8/2017

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje

ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM

 

 

Na dostawę:

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1).

 

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności.

Termin realizacji do 15.09. 2017r.

 

Termin składania ofert do dnia 04.09.2017r. godz. 1500

 

ZAŁĄCZNIK 1

Zapytanie Ofertowe nr 7/2017 - rozstrzygnięcie

Wybór oferty w odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: „Zebranie ofert  nr 7/2017” zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01/2012 w sprawie dostawy:

 

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1 i 2).

 Wpłynęła jedna oferta:

 

 1. Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków

 

   Cena oferty zał. Nr 1 netto: 9645,50zł  

 

Słownie:dziewięctysięcysześćsetczterdzieścipięćzłotych 50/100

 

   Cena oferty zał. Nr 2 netto: 14383,80zł  

 

Słownie:czternaścietysięcytrzystaosiemdziesiąttrzyzłote 80/100

 

W oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria ocen ofert przedstawione w SIWZ  na dostawę materiałów do budowy węzłów cieplnych

 

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

Zapytanie Ofertowe nr 7/2017

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Chodzieży kieruje

ZAPYTANIE OFERTOWE DO  FIRM

 

 

Na dostawę:

 

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1 i 2).

 

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 25.07. 2017r.

 

Termin składania ofert do dnia 13.07.2017r.

 

załączniki 1 i 2

 

Przetarg nr 7/2017 - rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY NA

   ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A

DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez

   zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.W wymaganym terminie złożono 3 oferty dla klasy węgla 23-15-04;

   23-18-0,6

3.Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia.

4.W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany

   w  MEC   Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

 

 Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 

ofertę nr 1 na węgiel 23-15-04 – 2500 ton

COAL TRADE SP. z o.o.

ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

 

ofertę nr 2 na węgiel 23-18-0,6 – 3000 ton

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

Zapytanie Ofertowe nr 6/2017 - rozstrzygnięcie

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na:

Wykonanie usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

 

 1. Postępowanie przetargowe nr 8/2017 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.
 2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.
 3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.
 4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

 

ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Racławicka 30

 

Cena oferty netto: 6627,00 zł

Słownie:sześćtysięcyszśćsetdwadzieściasiedemzłotych 00/100)

 

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież w terminie do 20.06.2017r.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetarg nr 7/2017

WARUNKI  ZAMÓWIENIA

NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WĘGLOWEGO  M II A   DLA

MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

 

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM    

 

AKCYZA                         

 

pobierz

 

załącznik nr 1

 

załącznik nr 2

 

załącznik nr 3

 

załącznik nr 4

 

UMOWA

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa na wykonanie:

 

 

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji

24.07.2017 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  do 07.06.2017 r. do godz. 1400.

Kryterium oceny 100% cena

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 67/28 22 592

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

Odbiór od Zamawiającego oraz dostawa urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

 

załącznik 1

Zapytanie Ofertowe nr 5/2017 - rozstrzygnięcie

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2017

na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z:

 

 

ul. W. Ludów 8 w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

ul. Woj. Polskiego 62 w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 2.

ul. Woj. Polskiego (obok MOSiR) w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 3.

ul. Marcinkowskiego15 w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 4. 1. Postępowanie przetargowe nr 5/2017 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 2 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.
 2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.
 3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.
 4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 2 realizację zamówienia:

 

   1.  Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

   Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

   66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

 

   2.  HTI BP Sp. z o.o. Zachód Sp. Kom.

   60-449 Poznań

   ul. Wichrowa 28

 

Cena oferty netto: 15.232,00 zł

Słownie: piętnaścietysiecydwieścietrzydzieścidwazłote 00/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 5/2017

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 5 w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy:

 

 1. W. Ludów 8 w Chodzieży zgodnie z  załącznikiem  nr 1.
 2. Woj. Polskiego 62 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.
 3. Woj. Polskiego (obok MOSiR) w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.
 4. Marcinkowskiego15 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 31.05. 2017r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 17.05.2017r. godz. 1200

 

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Zapytanie Ofertowe nr 1/2017

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

DO  FIRM

 

 

Na dostawę:

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1).

 

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 12.05.2017r.

 

Termin składania ofert do dnia 28.04.2017r. godz. 1400

 

załącznik

Przetarg nr 6/2016 - rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY NA

ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 2. W wymaganym terminie złożono 9 ofert dla klasy węgla 23-15-04
 3. Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia
 4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w  MEC   Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 

 ofertę nr 1 na węgiel 23-15-04 – 1800 ton

 

COAL TRADE SP. z o.o.

ul. Dzwonkowa 4

71-804 Szczecin

 

ofertę nr 6 na węgiel 23-15-04 – 1900 ton

 

WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

Adres do korespondencji

ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko – Żołędowo

 

ofertę nr 5 na węgiel 23-15-04 – 1800 ton

 

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

 

Przetarg nr 7/2016 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na:

Usługę wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 2).

 

 1. Postępowanie przetargowe nr 7/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.
 2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.
 3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.
 4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

 

ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki

Racławicka 30

 

Cena oferty netto: 6280,50 zł

słownie: sześćtysięcydwieścieosiemdziesiątzłotych 50/100)

 

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież w terminie do 27.06.2016r.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetarg nr 6/2016 - zapytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na zapytania oferentów:

W nawiązaniu do przetargu na dostawy miału węglowego, zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo możliwość dostaw miału o wilgotności ok. 15%. Miał taki już Państwo otrzymywaliście w dostawach realizowanych przez KTK, opinie na temat jego właściwości były bardzo pozytywne.

Pozostałe parametry, w tym kaloryczność, zgodnie ze specyfikacją przetargową.

 

Odp. Tak dopuszczamy zawartość wilgoci w dostarczanym miale max do 15%,  przy bezwzględnym  zachowaniu parametru kaloryczności zgodnej ze specyfikacją przetargową.

 

 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii związanych z wypełnieniem załącznika nr 3 do Warunków Zamówienia dotyczącym Kapitału zakładowego naszej firmy oraz uchwał w sprawie możliwości przekroczenia w transakcjach kwoty równiej dwukrotności kapitału zakładowego.

Pragnę wyjaśnić, że kapitał zakładowy naszej Spółki wynosi 800.000 zł. Zgodnie z umową Spółki w kompetencjach Zarządu Spółki jest zaciąganie zobowiązań do wysokości 6-cio krotności kapitału zakładowego.
Przedmiotowa oferta nie będzie wymagała więc zgody organów nadrzędnych typu Rada Nadzorca (kompetencje Rady sięgają do 10-krotności kapitału zakładowego) czy uchwała wspólników (wymagana dla transakcji przekraczających  10-krotność kapitału zakładowego).

Mając powyższe na uwadze poproszę o informację, czy można zmienić treść punktu 2 i 3 Waszego załącznika nr 3 w taki sposób aby wpisać stan rzeczywisty odpowiadający realiom naszej Spółki bez narażenia się na odrzucenie naszej oferty? Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, to co powinniśmy wpisać w wykropkowane miejsca w punktach 2 i 3 tego załącznika?

 

Odp. Tak, można zmienić treść pkt. 2 i 3 w kontekście wyjaśnienia o kapitale i kompetencjach Zarządu Waszej Spółki.

Przetarg nr 6/2016

WARUNKI  ZAMÓWIENIA

NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WEGLOWEGO  M II A   DLA

MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

 

pobierz

 

umowa i załączniki

Przetarg nr 8/2016

OGŁOSZENIE

przetargu nieograniczonego ustnego (licytację) na sprzedaż

Samochodu dostawczego skrzyniowego Hyundai H-100

 

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż:

 

Samochód ciężarowy Hyundai H-100 truck

nr rej. PCH 53NX;

rok produkcji – 1999

przebieg 131460 km.

Możliwe oględziny na placu kotłowni przy ul. Zwycięstwa 16 w Chodzieży w dni robocze

w godz. 700 -1400

Cena wywoławcza: 2500,00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w siedzibie MEC Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży w dniu 24.06.2016r. o godz. 1200

Ustala się wadium w wysokości 150,00 zł, a postąpienie o co najmniej 100,00 zł.

 

R e g u l a m i n

do przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż:

 

Samochód ciężarowy Hyundai H-100 truck

nr rej. PCH 53NX;

rok produkcji – 1999

przebieg 131460 km.

Możliwe oględziny na placu kotłowni przy ul. Zwycięstwa 16 w Chodzieży w dni robocze godz. 700-1500

Osoba do kontaktu: Hieronim Drews – specj. ds. tech. i zaop. tel. 504177858

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby które przed rozpoczęciem licytacji złożyły w kasie Spółki kwotę wadium w wysokości 150zł.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny. Dla osób, które nie wygrały przetargu wadium będzie zwrócone w kasie niezwłocznie po zakończonym przetargu za okazaniem dowodu tożsamości.
 3. Ustala się cenę wywoławczą samochodu Hyundai H-100 w wysokości 2500 zł brutto
 4. Postąpienie minimalne ustala się na 100 zł.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2016r. o godz. 1200 w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży.
 6. Przetarg rozpoczyna się od wywołania przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej ceny wywoławczej samochodu
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o kwotę minimalnego postąpienia.
 8. Po ustaniu postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej po trzecim ogłoszeniu ceny nabycia zamyka przetarg.
 9. Nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży oraz zapłacić cenę nabycia w kasie Spółki lub na konto bankowe sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Wadium przejdzie na rzecz MEC Sp. z o.o. w wypadku, gdy osoba, która wygrała odmówi podpisania umowy.
 10. Samochód zostanie przekazany nabywcy po dokonaniu zapłaty.

 

Hyundai Hyundai_1 Hyundai_2

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Przetarg nr 7/2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 O wszczęciu postępowania na usługę

wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy

 

 

Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

ul.I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Tryb postępowania

Postępowanie przetargowe nr 7/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia

Usługa wykonania legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 2).

Wadium

Nie jest wymagane

Termin realizacji

22.07.2016 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 10.06.2016 r. do godz. 1400.

Kryteria

Cena ofertowa – 100 %

Szczegółowa specyfikacja

Warunki zamówienia nr 7/2016 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 67/28 22 592

 

Uwagi

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

 

pobierz

 

załączniki

Przetarg nr 4/2016 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W trybie „Zebranie Ofert”na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

 

 


1. Postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 4 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

   OLBUD Gierwielaniec Sp. J.

   ul. Kleszczewska 16

   62-510 Konin

 

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetarg nr 4/2016 - zapytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów:

 1. Zamawiający w SWIZ podaje termin wykonania dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na 04.04.2016r. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia tego terminu? Według nas podany termin jest nie realny do zachowania z następujących powodów:
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wiązać się będzie z uzyskaniem decyzji m.in. Zarządu dróg, Konserwatora Zabytków, co z naszego doświadczenia trwa ok. 2 tygodni.
 • Po złożeniu kompletu dokumentów organ wydający decyzję pozwolenia na budowę ma na wydanie decyzji 65 dni (zgodnie z prawem budowlanym), po czym, żeby rozpocząć prace budowlane musi upłynąć okres uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę.
 • Biorąc pod uwagę teren objęty inwestycją niezbędne będzie opracowanie projektu organizacji ruchu, którego zatwierdzenie trwa ok 2-3 tygodni.
 1. Czy zamawiający dysponuje mapą z naniesionym uzbrojeniem terenu? Bez takiej mapy nie ma możliwości opracowania koncepcji, na podstawie, której można by dokonać wstępnej wyceny prac budowlanych. Mapa udostępniona przez Zamawiającego nie pozwala na wykonanie wyceny prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
 2. W SWIZ znajduje się zapis, iż Zamawiający dysponuje rurami preizolowanymi DN 114,3/200 mm w ilości 16 szt. Czy są to rury o długości 12 m czy 6 m?
 3. Czy podane przez Zamawiającego na mapie poglądowej średnice przyłączy są wiążące. W SWIZ jest zapis, iż Wykonawca ustali te średnice z Zamawiającym. Czy dla prawidłowego określenia średnic, a co za tym idzie prawidłowej wyceny wykonania przyłączy Zamawiający dysponuje wartościami zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych budynków? Czy podana w SWIZ średnica DN 114,3/200 mm została określona jako prawidłowa, czy też jest to średnica orientacyjna, którą należy zweryfikować na etapie projektu?
 4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie połączeń spawanych metodą spawania gazowego?
 5. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert np. do dnia 11.03.206r. ? W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia należy:
 • Dokonać obowiązkowej wizji lokalnej.
 • Wykonać w miarę dokładną koncepcję, w celu prawidłowej wyceny materiałów oraz prac budowlanych niezbędnych do wykonania

 

Ad. 1 Wskazany przez Zamawiającego termin wykonania dokumentacji projektowej na dzień 04.04.2016r. dotyczy przekazania dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę stanowią kolejny krok i powinny być wykonane w możliwie najkrótszym terminie.

Ad. 2 Tak dysponuje, została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Ad. 3 Są to rury preizolowane o dł. 12m

Ad. 4 Podane średnice przyłączy wynikają z warunków hydraulicznych panujących w sieci. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że w odniesieniu do zamówionej mocy cieplnej budynków, średnice są przewymiarowane. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że na końcu sieci cieplnej występuje niewielkie ciśnienie dyspozycyjne. W związku z tym wszystkie przyłącza w tym rejonie mają średnice większe niż wynikające z obliczeń.

Proponowana średnica sieci cieplnej 114,3/200 wynika z wyżej podanych powodów a także z planami kolejnych podłączeń w tym rejonie, dysponowania przez Zamawiającego dużą ilością rur tej średnicy.

Ad. 5 Nie nie dopuszcza

Ad. 6 Tak. Zamawiający dopuszcza datę 11.03.2016r jako termin do składania ofert

Termin składania ofert 11.03.2016r.

 1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie włączenia nowej sieci do istniejącej dn 150/250 po drugiej stronie ul. Jagiellońskiej.
 2. Czy z uwagi na występujące uzbrojenie w chodnikach, Zamawiający dopuszcza prowadzenie odcinkami nowej sieci w jezdniach ul. Jagiellońskiej i Daszyńskiego. (łącznie ok. 150 m) bez przejść poprzecznych.
 3. Czy zamawiający dopuszcza rozliczanie wykonanych robót fakturami częściowymi zgodnie z postępem prac.

Ad. 7 Przechodząc przez ul. Marcinkowskiego po drugiej stronie ul. Jagiellońskiej natrafiamy na działkę o nr. 2210 której właścicielem jest osoba prywatna. Uzgodnienie przejścia sieci cieplnej przez teren prywatny jest praktycznie niemożliwe. Zamawiający wymaga zachowania pierwotnej wersji przebiegu sieci.

Ad. 8 Tak dopuszcza. Właściciel pasa drogowego wyda decyzję lokalizacyjną na umieszczenie sieci cieplnej w jezdni.

Ad. 9 Tak dopuszcza, po wykonaniu etapu prac zakończonego protokołem odbioru.

         10. Z uwagi na dużą ilość spraw koniecznych do wyjaśnienia na etapie wyceny, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 16.03.2016r.

Ad.10 Z uwagi na napięty termin wykonania zadania, kolejne przesunięcie terminu składania ofert może stanowić zagrożenie dla ostatecznego terminu zakończenia inwestycji określonego w specyfikacji. Nie dopuszczamy terminu składania ofert do dnia 16.03.2016r.

          11. Proszę o podanie warunków odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ulicach Daszyńskiego i Jagiellońskiej. Czy odtworzenie ma być po śladzie, na połowie   jezdni czy też na całej szerokości jezdni.

Ad.11 Odtworzenie nawierzchni asfaltowej w w/w ulicach przewidziane jest po śladzie wykonanego wykopu.

 

mapa

Przetarg nr 4/2016

O wszczęciu postępowania na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

 

 

Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

ul.I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Tryb postępowania

Postępowanie przetargowe nr 4/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia

wykonanie dokumentacji technicznej, oraz budowę sieci cieplnej dn 114,3/200 z rur preizolowanych wraz z przyłączami do 12 budynków

Termin realizacji

Część pierwsza – 04.04.2016 r.

Część druga - 01.08.2016 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 04.03.2016 r. do godz. 1400.

Kryteria

Cena ofertowa netto – 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Warunki zamówienia nr 4/2016 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu

Piotr Matyja - Prezes

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 67/28 22 592

 

Uwagi

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

pobierz

 

załączniki

 

mapa

Przetarg nr 3/2016 - rozstrzygnięcie

W odpowiedzi na postępowanie przetargowe w trybie: „Zebranie ofert nr 3/2016” zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy i usługi zatwierdzonym zarządzeniem nr 1/2012 przez Prezesa MEC Sp. z o.o. w Chodzieży z dnia 01/2012 w sprawie dostawy: materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń (załącznik nr 1).

 

 

Wpłynęły dwie oferty:

 • Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków

Cena oferty brutto: 8358,10zł   (100 pkt.)

Słownie:osiemtysięcytrzystapięćdziesiątosiemzłotych10/100     

 

 

 • Przedsiębiorstwo WENO

Węgrzyn i Nowacki spółka jawna

64-800 Chodzież

Cena oferty brutto: 9438,59zł   (88,55 pkt.)

Słownie:dziewięćtysięcyczterystatrzydzieściosiemzłotych 59/100

 

W oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria ocen ofert przedstawione w SIWZ na dostawę materiałów do budowy węzłów cieplnych

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetarg nr 2/2016 - rozstrzygnięcie

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO w trybie „Zebranie Ofert”na dostawę Samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 zapytania).

 

 1. Postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.
 2. W wymaganym terminie złożono 5 ofert.
 3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.
 4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 4 realizację zamówienia:

 

 Auto Kabziński Sp. z o.o.

 ul. Sulejowska 45

 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Przetarg nr 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

DO FIRM

 

 

Na dostawę:

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności.

Termin realizacji do 26.02. 2016r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2016r.

 

pobierz

Przetarg nr 2/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

do Autoryzowanych Dealerów

samochodowych

 

 

Na dostawę:

Samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto, oraz termin płatności.

Termin realizacji do 23.05. 2016r.

Termin składania ofert do dnia 12.02.2016r.

 

pobierz

Przetarg nr 2/2016 - zapytania i odpowiedzi

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 2 na zakup samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu przedmiotu zamówienia .

 

 

W odpowiedzi na zapytanie oferentów:

1. Czy dopuszczają Państwo tylny napęd

Odp. Nie dopuszczamy.

2. Czy możliwe jest przesunięcie terminu realizacji na 30.06.2016r.

Odp.  Tak. Jest możliwe przesunięcie terminu.

3. Czy dopuszczacie Państwo auto z gwarancją na perforację nadwozia – 6 lat

Odp.  Tak dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający dopuści samochód z homologacją na 7 osób posiadający tylne siedzenie czteroosobowe z zagłówkami i schowkiem pod siedzeniem?

Odp.  Dopuszczamy.

5. Czy zamawiający dopuści samochód z niezależnym zawieszeniem przednim i zawieszeniem tylnym w postaci belki z resorem piórowym, amortyzatorami i stabilizatorem?

Odp.  Tak dopuści.

6. Czy Zamawiający dopuści samochód z kolumną kierowniczą regulowaną w jednej płaszczyźnie, ale z fotelem kierowcy regulowanym w trzech płaszczyznach pozwalającymi na znalezienie optymalnej pozycji za kierownicą?

Odp.   Tak dopuści.

7. Proszę o informację, czy możliwa jest zmiana długości wewnętrznej skrzyni ładunkowej do 2800 mm?

Odp.  Tak jest możliwa.

Przetarg nr 1/2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

o wszczęciu postępowania na zakup

samochodu dostawczego skrzyniowego

 

 

 

Zamawiający

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.

ul.I.Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

Tryb postępowania

Postępowanie przetargowe nr 1/2016 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień.

Przedmiot zamówienia

Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).

Termin realizacji

29.02.2016 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki do 29.01.2016 r. do godz. 1400.

Kryteria

Cena ofertowa netto – 90 %

Cena za wyposażenie poza specyfikacją – 10%

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Warunki zamówienia nr 1/2016 stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 67/28 22 592

 

Uwagi

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

 

pobierz

 

załączniki

Przetarg nr 1/2016 - UNIEWAŻNIENIE

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Zgodnie  z artykułem 93 pkt 1.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz U z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na:

Zakup samochodu dostawczego skrzyniowego wg opisu przedmiotu zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż do dnia 29.01.2016r. do godz. 1400 tj. do dnia składania ofert, do Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. nie wpłynęła żadna oferta.