Przetargi i zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2024

2024-05-22T10:03:23+00:00

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2 w trybie zapytania ofertowego     Zgodnie  z artykułem 93 pkt 1.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz U z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważniam postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamierzenia budowlanego: Przebudowa instalacji

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2024 2024-05-22T10:03:23+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 4/2024

2024-05-20T09:45:11+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa   na wykonanie: Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii   wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać cenę

Zapytanie Ofertowe nr 4/2024 2024-05-20T09:45:11+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 3/2024

2024-05-19T08:42:57+00:00

  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM   Na dostawę: Taśmy tkaninowo-gumowej zwykłej do przenośników ogólnego przeznaczenia: 50 mb 500 mm szer. Liczba przekładek – 3 Grubości okładek 3+2 Wykonanie wg. PN-EN ISO 14890 Klasa gumy okładkowej wg. PN-EN ISO 14890 Wytrzymałość taśmy 630 N/mm   Oferta powinna

Zapytanie Ofertowe nr 3/2024 2024-05-19T08:42:57+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 2/2024

2024-05-19T08:39:00+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM     Na wykonanie zamierzenia budowlanego: Przebudowa instalacji gazowej wraz z instalacją c.w.u. w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Bosej 12 w Chodzieży. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności. Termin realizacji od 20.07.2024 – 31.07.2024r. Termin składania ofert do

Zapytanie Ofertowe nr 2/2024 2024-05-19T08:39:00+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024 – rozstrzygnięcie (05-02-2024r)

2024-05-19T08:39:42+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2024 na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń (załącznik nr 1 – ul. Żeromskiego 1)   Postępowanie przetargowe nr 1/2024 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Rgulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  01.03.2023 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024 – rozstrzygnięcie (05-02-2024r) 2024-05-19T08:39:42+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024

2024-05-19T08:40:26+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO FIRM Na dostawę: materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1 – ul. Żeromskiego 1). Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności. Termin realizacji do 16.02.2023r. Termin składania ofert do dnia 01.02.2024r.

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024 2024-05-19T08:40:26+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 – rozstrzygnięcie (23-10-2023r)

2024-01-18T10:03:51+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 6/2023 na dostawę zaworów kołnierzowych z przekładnią BALLOMAX (broen): Zawór DZT kołnierzowy z przekładnią DN 200 16 bar nr. Katalogowy 7110316200900 średnica przelotu kuli 150 szt.2 + Przeciw kołnierz z szyjką szt.1 Pompa LFP 32WR 200/5; 3 KW; temperatura wody 00C – 900C; Uszczelnienie HQ8V   Postępowanie przetargowe nr 6/2023

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 – rozstrzygnięcie (23-10-2023r) 2024-01-18T10:03:51+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023

2024-01-18T10:03:26+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM Na dostawę: Zaworów kołnierzowych z przekładnią BALLOMAX (broen): Zawór DZT kołnierzowy z przekładnią DN 200 16 bar nr. Katalogowy 6110316200900 średnica przelotu kuli 150 szt.2 + Przeciw kołnierz z szyjką szt.1 Pompa LFP 32WR 200/5; 3 KW; temperatura wody 00C

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 2024-01-18T10:03:26+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r)

2024-01-18T10:02:59+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2023 Na dostawę: materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Staszica 12 (Basen) w Chodzieży  zgodnie z załącznikiem nr 1.   1. Postępowanie przetargowe nr 5/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33       Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 03.2023

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r) 2024-01-18T10:02:59+00:00