Przetargi i zapytania ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 – rozstrzygnięcie (23-10-2023r)

2023-10-23T09:52:54+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 6/2023 na dostawę zaworów kołnierzowych z przekładnią BALLOMAX (broen): Zawór DZT kołnierzowy z przekładnią DN 200 16 bar nr. Katalogowy 7110316200900 średnica przelotu kuli 150 szt.2 + Przeciw kołnierz z szyjką szt.1 Pompa LFP 32WR 200/5; 3 KW; temperatura wody 00C – 900C; Uszczelnienie HQ8V   Postępowanie przetargowe nr 6/2023

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 – rozstrzygnięcie (23-10-2023r) 2023-10-23T09:52:54+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023

2023-10-13T07:34:23+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM Na dostawę: Zaworów kołnierzowych z przekładnią BALLOMAX (broen): Zawór DZT kołnierzowy z przekładnią DN 200 16 bar nr. Katalogowy 6110316200900 średnica przelotu kuli 150 szt.2 + Przeciw kołnierz z szyjką szt.1 Pompa LFP 32WR 200/5; 3 KW; temperatura wody 00C

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 2023-10-13T07:34:23+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r)

2023-10-12T15:53:51+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2023 Na dostawę: materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Staszica 12 (Basen) w Chodzieży  zgodnie z załącznikiem nr 1.   1. Postępowanie przetargowe nr 5/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33       Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 03.2023

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r) 2023-10-12T15:53:51+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023

2023-11-06T10:01:17+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 5 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm   Na dostawę: materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy: ul. Staszica 12 (Basen)w Chodzieży zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności. Termin realizacji do 02.10.2023r. Kryterium

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 2023-11-06T10:01:17+00:00

Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie

2023-10-12T15:52:46+00:00

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych W wymaganym terminie złożono 9 ofert dla klasy węgla 23-15-04 Osiem ofert zostało zakwalifikowanych do rozpatrzenia (jednej nie rozpatrywano) W oparciu

Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie 2023-10-12T15:52:46+00:00

Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r)

2023-10-12T15:52:11+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2023 na:   Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii   wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1). 1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od

Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r) 2023-10-12T15:52:11+00:00

Przetarg nr 4/2023 (22-05-2023r)

2023-11-06T09:59:29+00:00

 WARUNKI  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WĘGLOWEGO  M II A   DLA MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

Przetarg nr 4/2023 (22-05-2023r) 2023-11-06T09:59:29+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r)

2023-10-12T15:51:14+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2/2023 na dostawę: materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;   ul. Łąkowej (Przedszkole) w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.   Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r) 2023-10-12T15:51:14+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 3/2023 – (12-05-2023)

2023-10-12T08:13:46+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa na wykonanie: Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać

Zapytanie Ofertowe nr 3/2023 – (12-05-2023) 2023-10-12T08:13:46+00:00