Obowiązek ustawy o OZE

ekoMEC sp. z o.o. w Chodzieży, zgodnie z ust 13 w art. 116 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, informuje że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych wynosi 0%. 

 

 

Zapisz

Zapisz