Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

– Forma pisemna

Wszystkie pisma od instytucji, najemców i właścicieli lokali przychodzące drogą pocztową są rejestrowane w książce korespondencyjnej, a następnie kierowane w poczcie do Prezesa Zarządu, gdzie rozdzielane są w ramach obowiązującej w Spółce kompetencji ich załatwiania.

 

Droga pisemna

– Forma ustna

Petenci przyjmowani są przez Prezesa Zarządu, sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie wg kompetencji a ich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu.

Droga ustna

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz