Taryfa dla ciepła

W Spółce stosowana jest taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Miejska Energetyka Cieplna sp. o.o. w Chodzieży informuje, że wypełniając obowiązki wynikające z ustawy Prawo Energetyczne, przedstawiła Urzędowi Regulacji Energetyki w Poznaniu do zatwierdzenia  zmianę taryfę dla ciepła .

Prezes URE decyzją z dnia 22 lipca 2022 nr OPO-4210.55.2022.MŻG zatwierdził ceny i stawki opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej URE, dnia 22.07.2022 r. pod  nr  468/2022.

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, taryfa wchodzi w życie od 01.09. 2022r.

Informacja dotycząca średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

 wykres-kolo

Zapisz

Zapisz