Siedziba spółki

 

64-800 Chodzież, ul. I. Paderewskiego 2, NIP: 607 001 79 19, tel. 672822592, fax. 672827837 e-mail: biuro@mecchodziez.pl

TELEFONY ALARMOWE –  tel:  672820860,  gsm:  512311494

 

Wskaźnik efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży za rok 2022

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz 1912 ze zm.) wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego wynosi:

WPC = 1,471

 

Informacja dotycząca średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

Informacja dotycząca cen i stawek stosowanych opłat

 

AKTUALNA TARYFA CIEPŁA 2023

Zapisz

Zapisz