Kontrole

Kontrole 2023-12-19T09:40:13+00:00

Wykaz kontroli Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chodzieży przeprowadzonych od 2006 roku przez zewnętrzne organy kontroli

Data kontroli Organ prowadzący kontrolę Zakres kontroli
17.12.2020-23.12.2020

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska
02.10.2020-02.10.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

Zgodnie z upoważnieniem do  kontroli
11.02.2019-11.02.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży Zgodnie z upoważnieniem do  kontroli
02.04.2019-04.04.2019 ZUS Oddz. Piła Wydział Kontroli Płatnika składek Zgodnie z upoważnieniem do kontroli
 

17.09.2017-17.09.2017

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

Kontrola warunków pracy. Ocena realizacji wymagań w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy.

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego.

11.02.2016-07.03.2016 Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
18.11-19.11.2015 Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu Kontrola urządzeń pomiarowych.
30.06.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży Kontrola warunków pracy. Ocena realizacji wymagań w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy. Kontrola stanu sanitarno – higienicznego.
12.03.2014 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile
07.02.2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska
07.10.2010 Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile
11.02-12.02.2010 Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu
06.03 – 18.03.2009 Państwowy Powiatowy Inspektorat Pracy w Chodzieży Bieżąca kontrola warunków pracy, ocena realizacji wymogów w zakresie czynników szkodliwych
06.03-18.03.2009 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile
24.02 – 27.03.2009 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska
01.10.2007 Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile Rekontrola
09.03 – 13.03.2007 Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile Prawo pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

23.02 – 08.03.2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.
13.02.2007 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Chodzieży Bieżąca kontrola warunków pracy, ocena narażeń na czynniki szkodliwe na stanowisku pracy.
23.02 – 15.03.2006 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.