Kontrole

Wykaz kontroli

Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chodzieży

przeprowadzonych od 2006 roku przez zewnętrzne organy kontroli

 

Data kontroli

Organ prowadzący kontrolę

Zakres kontroli

17.12.2020-23.12.2020

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile

 

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

 

02.10.2020-02.10.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

 

Zgodnie z upoważnieniem do  kontroli

 

11.02.2019-11.02.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

 

Zgodnie z upoważnieniem do  kontroli

 

02.04.2019-04.04.2019

ZUS Oddz. Piła Wydział Kontroli Płatnika składek

Zgodnie z upoważnieniem do kontroli

 

17.09.2017-17.09.2017

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

Kontrola warunków pracy. Ocena realizacji wymagań w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy.

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego.

11.02.2016-07.03.2016

Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

18.11-19.11.2015

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

Kontrola urządzeń pomiarowych.

30.06.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

Kontrola warunków pracy. Ocena realizacji wymagań w zakresie narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy. Kontrola stanu sanitarno – higienicznego.

12.03.2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile

 

07.02.2012

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

07.10.2010

Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile

 

11.02-12.02.2010

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

 

06.03 – 18.03.2009

Państwowy Powiatowy Inspektorat Pracy w Chodzieży

Bieżąca kontrola warunków pracy, ocena realizacji wymogów w zakresie czynników szkodliwych

06.03-18.03.2009

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile

 

24.02 – 27.03.2009

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska

01.10.2007

Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile

Rekontrola

09.03 – 13.03.2007

Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile

Prawo pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

23.02 – 08.03.2007

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

13.02.2007

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Chodzieży

Bieżąca kontrola warunków pracy, ocena narażeń na czynniki szkodliwe na stanowisku pracy.

23.02 – 15.03.2006

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.