Loading...

Majątek Spółki

Majątek Spółki 2024-02-27T10:10:00+00:00

Majątek, którym dysponuje Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzież

(wartość netto w złotych)

2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2022 rok
I Wartości niematerialne i prawne 0,00
0,00
0,00
4.275,00

6.167,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 4.553.097,42
4.608.921,07
4.916.027,16
5.001.039,50

5.128.131,80
Środki trwałe 4.553.097,42  4.597.328,20 4.906.221,56
4.944.255,61

5.008.177,50
        z tego :
1. grunty 241.100,00 241.100,00 241.100,00 241.100,00
241.100,00
2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2.799.603,45 3.012.543,59 3.458.948,89 3.675.366,31
4.174.634,00
3. Urządzenia

techniczne i maszyny

1.426.763,48 1.277.335,71 1.134.454,02 978.869,56
582.688,00
4. Środki transportu 80.378,07 62.516,28 65.945,83 45.032,04
9084,00
5. Inne środki trwałe 5.252,42 3.832,62 5.772,82 3.887,70
672,00
6. Środki trwałe w budowie 11.592,87 9.805,60 56.783,89
119.954,30
Ogółem aktywa trwałe: 4.557.262,42
4.613.086,07
4.916.027,16
5.009.435,50
5.128.132,00

.

.

 

Na dzień 31.12.2022 roku spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 • źródła ciepła – 7 sztuk
 • węzły cieplne – 284 sztuki
 • długość sieci cieplnej – 14,6 km

Na dzień 31.12.2019 roku spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 • źródła ciepła – 7 sztuk
 • węzły cieplne – 243 sztuki
 • długość sieci cieplnej – 13,2 km

stan na dzień 31.12.2010 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 2843
 2. Środki trwałe – 4320836 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2298938
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1758982
 • środki transportu – 14679
 • inne środki trwałe – 7137
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4331838

stan na dzień 31.12.2011 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 8488
 2. Środki trwałe – 4338959 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2237750
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1823271
 • środki transportu – 10744
 • inne środki trwałe – 26094
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4378722

stan na dzień 31.12.2012 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 4579
 2. Środki trwałe – 4320738 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2321106
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1732167
 • środki transportu – 6811
 • inne środki trwałe – 19554
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4343318

 stan na dzień 31.12.2013 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 1404
 2. Środki trwałe – 4432389 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2354355
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1819763
 • środki transportu – 3777
 • inne środki trwałe – 13394
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4439934

 stan na dzień 31.12.2014 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 0 zł
 2. Środki trwałe – 4585063 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2458743
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1874073
 • środki transportu – 893
 • inne środki trwałe – 10254
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4589227

Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 • źródła ciepła – 16 sztuk o mocy 19,488 MW
 • węzły cieplne – 114 sztuk
 • długość sieci cieplnej – 10,1 km

stan na dzień 31.12.2015 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 0
 2. Środki trwałe – 4 442 882,81 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 562 939,42
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1 634 223,89
 • środki transportu – 0
 • inne środki trwałe – 4619,50
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4 447 047,81

Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 • źródła ciepła – 13 sztuk
 • węzły cieplne – 122 sztuki
 • długość sieci cieplnej – 11,5 km