Loading...
O Nas 2023-12-18T13:05:38+00:00

Ciepło dla Twojego domu i Twojej Firmy

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży powstała 1 lipca 2005 r. w drodze likwidacji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej działającej w formie Zakładu Budżetowego.
Powołanie jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.” nastąpiło w wyniku przyjęcia uchwały nr XXVI/267/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 6 czerwca 2005r.