Zarząd Spółki

Skład Zarządu

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezes Zarządu – Piotr Matyja

Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należą:

  • kierowanie działalnością Spółki,
  • reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem,
  • składanie oświadczeń dotyczących działalności Spółki,
  • kierowanie sprawami nie zastrzeżonymi do właściwości pozostałych władz Spółki,

 

 

Zapisz

Zapisz