Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem w Spółce. 
W Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółce z o.o. funkcję tę pełni:
Burmistrz Miasta Chodzież

wspólnicy

Zapisz

Zapisz