Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r)

Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2023 na:

 

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii   wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie „Zebranie ofert” zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3. Nie wykluczono Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

1. ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Racławicka 30

Cena oferty netto: 4737,00 zł Słownie: (czterytysiącesiedemsettrzydzieścisiedemzłotch 00/100)

2. METROLOG Sp. z o.o.

64-700 Czarnków

ul. Kościuszki 97

Cena oferty netto: 7234,00 zł Słownie: (siedemtysięcydwieścietrzydzieściczteryzłote 00/100

 

Oferta ta spełniła  wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu     

2023-10-12T15:52:11+00:00