Przetarg nr 4/2023 (22-05-2023r)

Przetarg nr 4/2023 (22-05-2023r)

 WARUNKI  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WĘGLOWEGO  M II A   DLA MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

ELEKTRONICZNIE W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

DO POBRANIA

DO POBRANIA – poprawiono wpis – §3

2024-01-18T10:02:04+00:00