Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie

Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  2. W wymaganym terminie złożono 9 ofert dla klasy węgla 23-15-04
  3. Osiem ofert zostało zakwalifikowanych do rozpatrzenia (jednej nie rozpatrywano)
  4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w  MEC spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

ofertę nr 8 na węgiel 23-15-04 – 3.000 ton

ARTANO Sp. z o.o., ul. Bielawki 3, 87-500 Rypin

oraz

ofertę nr 2 na węgiel 23-15-04 – 2.500 ton

COAL TRADE Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 4, 71-804 Szczecin

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

2023-10-12T15:52:46+00:00