Przetarg nr 6/2024 – rozstrzygnięcie (28-06-2024r)

Przetarg nr 6/2024 – rozstrzygnięcie (28-06-2024r)

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

  1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  2. W wymaganym terminie złożono 7 ofert dla klasy węgla 23-15-04
  3. Sześć ofert zostało zakwalifikowanych do rozpatrzenia (jednej nie rozpatrywano).
  4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

    Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

     ofertę nr 4 na węgiel 23-15-04 – 2.500 ton

     ARTANO Sp. z o.o., ul. Bielawki 3, 87-500 Rypin

 

     ofertę nr 2 na węgiel 23-15-04 – 1.500 ton

     COAL TRADE Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 4, 71-804 Szczecin

 

     ofertę nr 6 na węgiel 23-15-04 – 500 ton

     Blackkenergy Sp. z o.o., ul. Dębowa 17A/23, 40-104 Katowice

 

     Dziękujemy za udział w postępowaniu

     Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

 

 

2024-06-28T18:24:37+00:00