Przetargi

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE 2023

 

 

 

 

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE 2022

 

 

 

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE 2021

 

 

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE  2020

Zapytanie Ofertowe nr 6/2020 - rozstrzygnięcie (29-06-2020)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 6/2020 na:

 

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

 

1. Postępowanie przetargowe nr 6/2020 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.
3. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

 

1. ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Racławicka 30

 

Cena oferty netto: 4247,00 zł

Słownie:(czterytysiącedwieścieczterdzieścisiedemzłotych 00/100)

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież w terminie do 06.07.2020r.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetrag nr 5/2020 - rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W wymaganym terminie złożono 7 ofert dla klasy węgla 23-15-04

3. Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia.

4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w  MEC   Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 

ofertę nr 1 na węgiel 23-15-04 – 2000 ton

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

 

ofertę nr 5 na węgiel 23-15-04 – 3.500 ton

Bartex Sp. z o.o.

ul. Chruściel 4

14-526 Płoskinia

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

Zapytanie Ofertowe nr 6/2020 (01-06-2020)

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa

 

na wykonanie:

 

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji:

10.08.2020 r.

Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć  do 26.06.2020 r. do godz. 1400.

Kryterium oceny 100% cena

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 672 822 592

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

Odbiór od Zamawiającego oraz dostawa urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

pobierz - załącznik nr1

Przetarg nr 5/2020 (01-06-2020)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU  WĘGLOWEGO M II A DLA MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

 

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

pobierz

Przetarg nieograniczony na sprzedaż Ciągnika MF 230 - rozstrzygnięcie

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na sprzedaż ciągnika rolniczego MF - 230

 

1. Wpłynęło 28 ofert:

Oferta nr 1 cena netto: 6.111,00 zł
Oferta nr 2 cena netto: 5.300,00 zł
Oferta nr 3 cena netto: 3.700,00 zł
Oferta nr 4 cena netto: 6.500,00 zł
Oferta nr 5 cena netto: 6.100,00 zł
Oferta nr 6 cena netto: 4.100,00 zł
Oferta nr 7 cena netto: 6.600,00 zł.
Oferta nr 8 cena netto: 1.290,00 zł.
Oferta nr 9 cena netto: 7.625,00 zł.
Oferta nr 10 cena netto: 6.666,00 zł.
Oferta nr 11 cena netto: 6.825,00 zł.
Oferta nr 12 cena netto: 4.281,30 zł.
Oferta nr 13 cena netto: 6.100,00 zł.
Oferta nr 14 cena netto: 8.920,00 zł.
Oferta nr 15 cena netto: 4.700,00 zł.
Oferta nr 16 cena netto: 5.132,00 zł.
Oferta nr 17 cena netto: 7.500,00 zł.
Oferta nr 18 cena netto: 5.500,00 zł.
Oferta nr 19 cena netto: 5.772,36 zł.
Oferta nr 20 cena netto: 7.270,00 zł.
Oferta nr 21 cena netto: 6.000,00 zł.
Oferta nr 22 cena netto: 4.311,00 zł.
Oferta nr 23 cena netto: 5.100,00 zł.
Oferta nr 24 cena netto: 3.270,00 zł.
Oferta nr 25 cena netto: 3.600,00 zł.
Oferta nr 26 cena netto: 7.000,00 zł.
Oferta nr 27 cena netto: 6.300,00 zł.
Oferta nr 28 cena netto: 5.555,00 zł.

2. Wybrana została najwyższa oferta nr 14 cena netto : 8.920,00 zł.

 

Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż Ciągnika MF 230 (24-04-2020)

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ustny - telefoniczny na sprzedaż:

 

Ciągnika rolniczego MF 230

nr rej. PCH V935;

rok produkcji – 1979

przebieg 4288 mth.

Możliwe oględziny na placu kotłowni przy ul. Zwycięstwa 16 w Chodzieży w dni robocze w godz. od 700 -1400 lub na załączonych zdjęciach

Cena wywoławcza: 1200 zł netto

Przetarg odbędzie się w siedzibie MEC Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży bez udziału oferentów.

Oferty prosimy składać telefonicznie do dnia 30.04.2020r. do godz. 1150

tel. 67/2822592 z podaniem Imienia i Nazwiska, adresu oraz deklarowanej kwoty.

 

Regulamin

Zapytanie o cenę nr 4/2020 - rozstrzygnięcie

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 4/2020

na dostawę: materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;

 ul. Strzeleckiej w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.

 

1.  Postępowanie przetargowe nr 4/2019 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2 . W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3.  Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1 . Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

     Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

     66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

 

Cena oferty netto: 79.097,13 zł

Słownie: siedemdziesiątdziewięćtysięcydziewięćdziesiątsiedemzłotych 13/100

 

2.  LOGSTOR

 

Cena oferty netto: 97.738,55 zł

Słownie: dziewięćdziesiątsiedemtysięcysiedemsettrzydzieściosiemzłotych 55/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetarg na dostawę ciągnika - rozstrzygnięcie (31-03-2020)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2020

Na dostawę: Ciągnika rolniczego 46 – 55 kM,  wg opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 1).

 

1. Postępowanie przetargowe nr 3/2020 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 2 realizację zamówienia:

 

1. FHU Katarzyna Furdyna

39-451 Skopanie

Wola Baranowska

ul. Zachodnia 19

Cena oferty netto: 72764,22zł

Słownie:siedemdziesiątdwatysiącesiedemsetsześcdziesiątczteryzłote 22/100

 

2. Ursus Dystrybucja Sp. z o.o.

ul. Frezerów 7

20209 Lublin

Oddz. Żerniki 15b

64-800 Oborniki

Cena oferty netto: 81000,00 zł

Słownie: osiemdziesiątjedentysięcyzłotych 00/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie o cenę (30-03-2020)

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 4 w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;

 

  1. ul. Strzeleckiej w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 30.04. 2020r.

Kryterium oceny 100% cena

 

Termin składania ofert do dnia 10.04.2020r. godz. 1200

Przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego (13-03-2020)Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE do Firm - Autoryzowanych Dealerów

 

Na dostawę:

Ciągnika rolniczego 46 – 55 kM,

wg opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik nr 1).

 

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności.

Termin realizacji do 30.04. 2020r.

Termin składania ofert do dnia 30.03.2020r.

 

 

 

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE  2019

Zapytanie Ofertowe nr 5/2019 - rozstrzygnięcie (26-06-2019)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2019

na:

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

 

1. Postępowanie przetargowe nr 5/2019 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.
3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

 

ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Racławicka 30

 

Cena oferty netto: 7298,50 zł

Słownie: (siedemtysięcydwieściedziewięćdziesiątosiemzłotych 50/100)

 

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież w terminie do 05.07.2019r.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Przetarg nr 4/2019 - rozstrzygnięcie (25-06-2019)

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym  bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W wymaganym terminie złożono 11 ofert dla klasy węgla 23-15-04

3. Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia.

4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w  MEC   Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

ofertę nr 10 na węgiel 23-15-04 – 5,500 ton

 

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcą zostanie zawarta umowa

Zapytanie Ofertowe nr 5/2019 (12-06-2019)

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa

na wykonanie:

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji

09.08.2019 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  do 25.06.2019 r. do godz. 1400.

Kryterium oceny 100% cena

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 67/28 22 592

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

Odbiór od Zamawiającego oraz dostawa urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

załącznik

Przetarg nr 4/2019 - zapytania i odpowiedzi

Potencjalni Oferenci  (11-06-2019r)

Dotyczy: Zapytania do przetargu  nr 4/2019 na: na zakup  i  dostawę miału węglowego M II A dla MEC spółka  z o.o. Chodzież

 

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu SIWZ w postępowaniu na dostawy węgla MEC w Chodzieży na sezon grzewczy 2019/2020. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ oferent powinien załączyć do oferty dokumenty:

f) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jednakże w ustawie o Prawie Zamówień Publicznych art. 24 ust. 1 punkty 1-12 zostały uchylone.

Czy wobec tego wystarczające będzie załączenie do oferty informacji z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy PZP oraz informacji dotyczących Zarządu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP

Odp. Tak wystarczające będzie załączenie do oferty  informacji z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy PZP oraz informacji dotyczących Zarządu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy PZP

Przetarg nr 4/2019 (28-05-2019)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

 

WARUNKI  ZAMÓWIENIA NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WĘGLOWEGO  M II A   DLA MEC SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

 

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 2/2019 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2/2019

na dostawę

materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z:

 

1. Nowa w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.

2. Witosa w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.

3. M.C. Skłodowskiej 3 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.

4. Marcinkowskiego 1 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

5. Słowackiego 9 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 5

 

1. Postępowanie przetargowe nr 2/2019 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w   Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.
3. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

Cena oferty netto: 68.441,08 zł

Słownie: sześćdziesiątosiemtysięcyczterystaczterdzieścijedenzłotych 08/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 2/2019

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 2 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy;

 

1. ul. Nowa w Chodzieży zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

2. ul. Witosa w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.

3. ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.

4. ul. Marcinkowskiego 1 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

5. ul. Słowackiego 9 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 5

 

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 28.03. 2019r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 08.03.2019r. godz. 1200

Załączniki nr 1 - 5

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2019 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2019 

na dostawę materiałów do budowy węzłów cieplnych szt. 4 wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1 – ul. Nowa).

 

1. Postępowanie przetargowe nr 1/2019 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1. Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 97

 

Cena oferty netto: 35035,60,60 zł

Słownie: trzydzieścipięćtysięcyzerotrzydzieścipięćzłotych 60/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 1/2019

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje

ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM

 

Na dostawę:

materiałów do budowy węzłów cieplnych szt. 4 wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – ul. Nowa).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 25.01.2019r.

Termin składania ofert do dnia 11.01.2019r.

 

Załącznik nr 1

 

 

ARCHIWUM

Przetarg - na sprzedaż przyczepy ciągnikowej

 

OGŁOSZENIE

 przetargu nieograniczonego ustnego (licytację) na sprzedaż:

 

  • przyczepy ciągnikowej rolniczej T-103

 

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytację) na sprzedaż:

Przyczepy ciągnikowej rolniczej – wywrotka T-103

nr rej. PCH S 179;

rok produkcji – 1980

Możliwe oględziny na placu kotłowni przy ul. Zwycięstwa 16 w Chodzieży w dni robocze

w godz. od 700 -1400

Cena wywoławcza: 1500,00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w siedzibie MEC Sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży w dniu 09.11.2018r. o godz. 1200

Ustala się wadium w wysokości 100 zł, a postąpienie o co najmniej 50 zł.

Regulamin - pobierz

 

Zapytanie Ofertowe nr 7/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 7/2018 na dostawę: materiałów do budowy węzła cieplnego (LO)  w Chodzieży

 

1. Postępowanie przetargowe nr 7/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1. Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków, ul.Kościuszki 97

 

Cena oferty netto: 15465,10 zł

Słownie: piętnaścietysięcyczterystasześćdziesiątpięćzłotych 10/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje

ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM

 

Na dostawę:

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – L.O.)

 

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 27.07.2018r.

Termin składania ofert do dnia 09.07.2018r.

 

Załącznik nr 1

Przetarg nr 4/2018 - zmiana wyboru oferty

ZMIANA WYBORU OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Z przyczyn obiektywnych strony: „ERGE” SP. z o.o. ul. Lechicka 59/206, 61-695 Poznań i Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 2; 64-800 Chodzież odstąpiły od podpisania umowy na dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2018/2019.

Zgodnie z zapisami SIWZ & 7 Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. dokonała ponownej analizy ofert i wybrała dostawców węgla w sezonie grzewczym 2018/2019

 

ofertę nr 1 na węgiel 23-18-06 – 2000 ton

COAL TRADE” SP. z o.o.

ul. Dzwonkowa 4, 71-804 Szczecin

 

ofertę nr 2 na węgiel 23-15-04 – 4000 ton

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

Przetarg nr 4/2018 - rozstrzygnięcie

WYBÓR OFERTY NA

  

ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A

DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W wymaganym terminie złożono 4 oferty dla klasy węgla 23-15-04; 23-18-0,6

3. Wszystkie oferty zostały zakwalifikowane do rozpatrzenia.

4. W oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi stosowany w MEC Spółka z o.o. w Chodzieży oraz kryteria przedstawione w SIWZ

Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. wybrała:

 

ofertę nr 4 na węgiel 23-18-06 – 2000 ton

„ERGE” SP. z o.o.

ul. Lechicka 59/206

61-695 Poznań

 

ofertę nr 2 na węgiel 23-15-04 – 4000 ton

Transbud P. Nowak; J. Magosiewicz Sp. J.

ul. Gdańska 78A

84-240 Reda

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

Z w/w Wykonawcami zostanie zawarta umowa

Zapytanie Ofertowe nr 6/2018 - rozstrzygnięcie

 

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 6/2018

na dostawę

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego ul. Rolnej w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 6/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w  Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 4 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 2 realizację zamówienia:

 

1. Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

66-300 Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4

 

2. RADPOL S.A.

77-300 Człuchów, ul. Batorego 14

 

3. Zbigniew Cejba

Producent Rur Preizolowanych „ELZAS”

64-113 Osieczna, ul. Krzywińska 2

 

4. PUH WEKTOR

Andrzej Nierychlewski

87-100 Toruń, ul. Waryńskiego 7/54

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 5/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2018

na:

Wykonanie usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

1. Postępowanie przetargowe nr 5/2018 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2.  W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3.  Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację usługi:

 

1. ANTAP Grupa Sp z o.o.

05-092 Łomianki, ul.Racławicka 30

 

Cena oferty netto: 4024,50 zł

Słownie: czterytysiącedwadzieściaczteryzłote 50/100)

 

2. DIEHL Metering Sp z o.o.

Bażanowice

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 1A

 

Cena oferty netto: 5214,00 zł

Słownie: pięćtysięcydwieścieczternaściezłotych 00/100)

 

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież w terminie do 28.06.2017r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 6/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 6

 

 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy;

 

 ul. Rolna w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 30.07. 2018r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 15.06.2018r. godz. 1200

 

załącznik nr 1

Zapytanie Ofertowe nr 5/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne

 

 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ

do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa

 

na wykonanie:

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii jeżeli jest konieczna) wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji

31.07.2018 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  do 15.06.2018 r. do godz. 1400.

Kryterium oceny 100% cena

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon +48 67 28 22 592

 

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

 

Odbiór od Zamawiającego oraz dostawa urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

 

załącznik nr 1

 

Przetarg nr 4/2018

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

 

w Chodzieży ul. Paderewskiego 2

 

 

 

WARUNKI  ZAMÓWIENIA

 

NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WĘGLOWEGO  M II A   DLA

MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na

Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym

załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

 

 

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

 

 

pobierz

umowa i załączniki

 

Zapytanie Ofertowe nr 3/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2018

na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z: 

 

ul. Hallera, Piłsudskiego w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.

ul. Kościuszki 9 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.

ul. Słowackiego 7; Daszyńskiego 9, 11 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.

ul. Ślusarska 3 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 1/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.

3. Nie wykluczono Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

  1.           Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

          Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

          66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

        

Cena oferty netto: 26.536,43

Słownie: dwadzieściasześćtysięcypięćsettrzydzieścisześćzłotych 43/100

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 3/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 3 w trybie ZAPYTANIE O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy;

 

ul. Hallera, Piłsudskiego w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

ul. Kościuszki 9 w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 2.

ul. Słowackiego 7; Daszyńskiego 9, 11 w Chodzieży zgodnie z  załącznikiem  nr 3.

ul. Ślusarska 3 w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 4.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto, całości  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 06.04. 2018r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 23.03.2018r. godz. 1200

Załączniki

Zapytanie Ofertowe nr 2/2018 - rozstrzygnięcie

 WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2/2018

na dostawę materiałów do budowy węzłów cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z załącznikami:

 

 

ul. Daszyńskiego 9; 11 w Chodzieży  załącznik  nr 1.

ul. Słowackiego 7 w Chodzieży  załącznik  nr 2.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 2/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.

3. Nie wykluczono  Wykonawcy i nie odrzucono oferty.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1.  Metrolog Sp. z o.o.

64-700 Czarnków

ul. Kościuszki 97

Cena oferty netto: 19385,00 zł

Słownie: dziewiętnaścietysięcytrzystaosiemdziesiątpięćzłotych 00/100

 

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu                                                                                

Zapytanie Ofertowe nr 2/2018

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE

DO  FIRM

  

Na dostawę:

materiałów do budowy węzłów cieplnych wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – ul. Daszyńskiego 9; 11).

(załącznik nr 2 – ul. Słowackiego 7).

 

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 23.03. 2018r.

 

Termin składania ofert do dnia 13.03.2018r.

Załączniki

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 - rozstrzygnięcie

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2018

na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych  w Chodzieży  zgodnie z:

 

ul. Żeromskiego (liceum) w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.

ul. Powstańców Wlkp 16, 18 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.

ul. Jagiellońska 22 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.

ul. Marcinkowskiego 15 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 1/2018 przeprowadzone w trybie "Zapytanie o cenę" zgodnie z § 29 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w  Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 4 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

 

1. Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

 

Cena oferty netto: 61.891,56 zł

Słownie: sześćdziesiątjedentysięcyosiemsetdziewięćdziesiątjedenzłotych 56/100

 

2. HTI BP Sp. z o.o. Zachód Sp. Kom.

60-449 Poznań

ul. Wichrowa 28

 

3. LOGSTOR Polska Sp. z o.o.

41-807 Zabrze Polska

ul. Handlowa 1

 

4. PREIZO

84-200 Wejcherowo

ul Kołłątaja 3/20

 

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu

Zapytanie Ofertowe nr 1/2018

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 1

w trybie ZAPYTANIE O CENĘ DO FIRM

 

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy przyłącza cieplnego przy ulicy:

  • Żeromskiego (LO) w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 1.
  • Powstańców Wlkp 16, 18 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 2.
  • Jagiellońska 22 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 3.
  • Marcinkowskiego 15 w Chodzieży zgodnie z załącznikiem  nr 4.

 

Oferta powinna zawierać cenę netto całości oraz termin płatności.

Termin realizacji do 16.03. 2018r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 16.02.2018r. godz. 1200

Załączniki

 

 

Zapisz

Zapisz