Kapitały własne

Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Chodzież i posiada 100% udziałów.

Kapitał podstawowy wynosi 4.840.900,00 zł i dzieli się na 48.409 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00zł.

 

kapitały

Zapisz

Zapisz