Majątek Spółki

Majątek, którym dysponuje Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzież

(wartość netto w złotych)

 

 

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

I Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

4.275,00

II Rzeczowe aktywa trwałe

4.442.882,81

4.553.097,42

4.608.921,07

4.916.027,16

5.001.039,50

Środki trwałe

 

4.442.882,81

 

4.553.097,42 

 

4.597.328,20

 

4.906.221,56

4.944.255,61

        z tego :

 

 

 

 

 

1. grunty

241.100,00

241.100,00

241.100,00

241.100,00

241.100,00

2. Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2.562.939,42

2.799.603,45

3.012.543,59

3.458.948,89

3.675.366,31

3. Urządzenia

techniczne i maszyny

1.634.223,89

1.426.763,48

1.277.335,71

1.134.454,02

978.869,56

4. Środki transportu

 

0,00

 

80.378,07

62.516,28

65.945,83

45.032,04

5. Inne środki trwałe

4.619,50

5.252,42

3.832,62

5.772,82

3.887,70

6. Środki trwałe w budowie

11.592,87

9.805,60

56.783,89

Ogółem aktywa trwałe

4.447.047,81

4.557.262,42

4.613.086,07

4.916.027,16

5.009.435,50

Na dzień 31.12.2019 roku spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 • źródła ciepła – 7 sztuk
 • węzły cieplne – 243 sztuki
 • długość sieci cieplnej – 13,2 km

 

 

stan na dzień 31.12.2010 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 2843
 2. Środki trwałe – 4320836 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2298938
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1758982
 • środki transportu – 14679
 • inne środki trwałe – 7137
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4331838

stan na dzień 31.12.2011 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 8488
 2. Środki trwałe – 4338959 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2237750
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1823271
 • środki transportu – 10744
 • inne środki trwałe – 26094
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4378722

stan na dzień 31.12.2012 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 4579
 2. Środki trwałe – 4320738 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2321106
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1732167
 • środki transportu – 6811
 • inne środki trwałe – 19554
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4343318

 stan na dzień 31.12.2013 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 1404
 2. Środki trwałe – 4432389 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2354355
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1819763
 • środki transportu – 3777
 • inne środki trwałe – 13394
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4439934

 stan na dzień 31.12.2014 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 0 zł
 2. Środki trwałe – 4585063 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2458743
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1874073
 • środki transportu – 893
 • inne środki trwałe – 10254
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4589227

Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 • źródła ciepła – 16 sztuk o mocy 19,488 MW
 • węzły cieplne – 114 sztuk
 • długość sieci cieplnej – 10,1 km

stan na dzień 31.12.2015 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 0
 2. Środki trwałe – 4 442 882,81 zł, z tego:
 • grunty – 241100
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 562 939,42
 • urządzenia techniczne i maszyny – 1 634 223,89
 • środki transportu – 0
 • inne środki trwałe – 4619,50
 • Ogółem aktywa trwałe (I+II) – 4 447 047,81

Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze:

 • źródła ciepła – 13 sztuk
 • węzły cieplne – 122 sztuki
 • długość sieci cieplnej – 11,5 km