legalizacja

Zapytanie Ofertowe nr 3/2023 – (12-05-2023)

2023-10-12T08:13:46+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa na wykonanie: Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1). Oferta powinna zawierać

Zapytanie Ofertowe nr 3/2023 – (12-05-2023) 2023-10-12T08:13:46+00:00