mec-chodzież

Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie

2023-10-12T15:52:46+00:00

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych W wymaganym terminie złożono 9 ofert dla klasy węgla 23-15-04 Osiem ofert zostało zakwalifikowanych do rozpatrzenia (jednej nie rozpatrywano) W oparciu

Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie 2023-10-12T15:52:46+00:00