przetarg

Zapytanie Ofertowe nr 3/2024

2024-05-19T08:42:57+00:00

  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM   Na dostawę: Taśmy tkaninowo-gumowej zwykłej do przenośników ogólnego przeznaczenia: 50 mb 500 mm szer. Liczba przekładek – 3 Grubości okładek 3+2 Wykonanie wg. PN-EN ISO 14890 Klasa gumy okładkowej wg. PN-EN ISO 14890 Wytrzymałość taśmy 630 N/mm   Oferta powinna

Zapytanie Ofertowe nr 3/2024 2024-05-19T08:42:57+00:00

Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie

2023-10-12T15:52:46+00:00

WYBÓR OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO M.II A DLA MEC CHODZIEŻ Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie jednostopniowym bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych W wymaganym terminie złożono 9 ofert dla klasy węgla 23-15-04 Osiem ofert zostało zakwalifikowanych do rozpatrzenia (jednej nie rozpatrywano) W oparciu

Przetarg nr 4/2023 – rozstrzygnięcie 2023-10-12T15:52:46+00:00

Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r)

2023-10-12T15:52:11+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2023 na:   Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii   wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1). 1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od

Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r) 2023-10-12T15:52:11+00:00

Przetarg nr 4/2023 (22-05-2023r)

2024-01-18T10:02:04+00:00

 WARUNKI  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MIAŁU  WĘGLOWEGO  M II A   DLA MEC  SPÓŁKA  Z O.O.  CHODZIEŻ Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

Przetarg nr 4/2023 (22-05-2023r) 2024-01-18T10:02:04+00:00