przetargi

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r)

2024-01-18T10:01:35+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2/2023 na dostawę: materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;   ul. Łąkowej (Przedszkole) w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.   Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r) 2024-01-18T10:01:35+00:00