przetragi

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023

2024-01-18T09:59:07+00:00

  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM Na dostawę: materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń  (załącznik nr 1 – ul. Strzelecka CHDK). Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności. Termin realizacji do 15.05.2023r. Termin składania ofert do dnia 24.04.2023r.

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 2024-01-18T09:59:07+00:00