rozstrzygnięcie

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r)

2024-01-18T10:02:59+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2023 Na dostawę: materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Staszica 12 (Basen) w Chodzieży  zgodnie z załącznikiem nr 1.   1. Postępowanie przetargowe nr 5/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33       Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 03.2023

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r) 2024-01-18T10:02:59+00:00

Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r)

2023-10-12T15:52:11+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 3/2023 na:   Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii   wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1). 1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od

Przetarg nr 3/2023 – rozstrzygnięcie (05-06-2023r) 2023-10-12T15:52:11+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r)

2024-01-18T10:01:35+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2/2023 na dostawę: materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;   ul. Łąkowej (Przedszkole) w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.   Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r) 2024-01-18T10:01:35+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 – rozstrzygnięcie (25-04-2023r)

2024-01-18T09:59:53+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2023 na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń (załącznik nr 1 – ul. Strzelecka CHDK)   1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  01.03.2023r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 – rozstrzygnięcie (25-04-2023r) 2024-01-18T09:59:53+00:00