zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 3/2024

2024-05-19T08:42:57+00:00

  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM   Na dostawę: Taśmy tkaninowo-gumowej zwykłej do przenośników ogólnego przeznaczenia: 50 mb 500 mm szer. Liczba przekładek – 3 Grubości okładek 3+2 Wykonanie wg. PN-EN ISO 14890 Klasa gumy okładkowej wg. PN-EN ISO 14890 Wytrzymałość taśmy 630 N/mm   Oferta powinna

Zapytanie Ofertowe nr 3/2024 2024-05-19T08:42:57+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r)

2024-01-18T10:02:59+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2023 Na dostawę: materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Staszica 12 (Basen) w Chodzieży  zgodnie z załącznikiem nr 1.   1. Postępowanie przetargowe nr 5/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33       Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 03.2023

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r) 2024-01-18T10:02:59+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023

2024-01-18T10:02:27+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 5 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm   Na dostawę: materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy: ul. Staszica 12 (Basen)w Chodzieży zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności. Termin realizacji do 02.10.2023r. Kryterium

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 2024-01-18T10:02:27+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023

2024-01-18T10:00:39+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 2 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm Na dostawę: materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;    1. ul. Łąkowej (Przedszkole) w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1. - załącznik nr 1 Oferta powinna zawierać cenę netto, oraz termin płatności.

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 2024-01-18T10:00:39+00:00

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 – rozstrzygnięcie (25-04-2023r)

2024-01-18T09:59:53+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2023 na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń (załącznik nr 1 – ul. Strzelecka CHDK)   1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie "Zebranie ofert" zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  01.03.2023r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 – rozstrzygnięcie (25-04-2023r) 2024-01-18T09:59:53+00:00