zapytanieofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023

2024-01-18T10:02:27+00:00

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 5 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm   Na dostawę: materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy: ul. Staszica 12 (Basen)w Chodzieży zgodnie z załącznikiem nr 1. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności. Termin realizacji do 02.10.2023r. Kryterium

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 2024-01-18T10:02:27+00:00