Loading...

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła 2024-02-27T09:47:58+00:00

W Spółce stosowana jest taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Miejska Energetyka Cieplna sp. o.o. w Chodzieży informuje, że wypełniając obowiązki wynikające z ustawy Prawo Energetyczne, przedstawiła Urzędowi Regulacji Energetyki w Poznaniu do zatwierdzenia zmianę taryfę dla ciepła.

Zmiana taryfy Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chodzieży
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.2.2024.MNI z dnia 21 lutego 2024r.

Wskaźnik efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży za rok 2023

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz 1912 ze zm.) wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego wynosi:

WPC = 1,621

Wskaźnik efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży za rok 2022

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz 1912 ze zm.) wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego wynosi:

WPC = 1,471