Loading...

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła 2023-11-06T10:04:35+00:00

W Spółce stosowana jest taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Miejska Energetyka Cieplna sp. o.o. w Chodzieży informuje, że wypełniając obowiązki wynikające z ustawy Prawo Energetyczne, przedstawiła Urzędowi Regulacji Energetyki w Poznaniu do zatwierdzenia zmianę taryfę dla ciepła.

Prezes URE decyzją z dnia 05 czerwca 2023r nr OPO-4210.33.2023.MNi zatwierdził ceny i stawki opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej URE, dnia 05.06.2023r. pod nr 310/2023.

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, taryfa wchodzi w życie od 01.07.2023r.

 

 

Wskaźnik efektywności energetycznej dla sieci ciepłowniczych Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Chodzieży za rok 2022

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r. poz 1912 ze zm.) wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiego systemu ciepłowniczego wynosi:

WPC = 1,471