Zapytanie Ofertowe nr 1/2023

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje

ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM

Na dostawę:

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – ul. Strzelecka CHDK).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 15.05.2023r.

Termin składania ofert do dnia 24.04.2023r.

2023-11-06T09:54:48+00:00