Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r)

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023 – rozstrzygnięcie (18-05-2023r)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 2/2023 na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;

 

  1. ul. Łąkowej (Przedszkole) w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

 

  1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie „Zebranie ofert” zgodnie z § 33

Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia

01.03.2023 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w

Chodzieży.

2.   W wymaganym terminie złożono 3 oferty.
3.   Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 3 realizację zamówienia

1. Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz, Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o,

66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

Cena oferty netto: 43.527,62 zł

Słownie: czterdzieścitrzytysięcepięćsetdwadzieściasiedemzłotych 62/100

2. ELZAS Sp.z o.o., 64-113 Osieczna ul. Krzywińska 2

Cena oferty netto: 40.827,28 zł

Słownie: czterdzieścitysięcyosiemsetdwadzieściasiedemzłotych 28/100

3. ZPU JOŃCA Sp.z o.o., 66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 2

Cena oferty netto: 37.060,92 zł

Słownie: trzydzieścisiedemtysięcysześćdziesiątzłotych 92/100

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

2024-01-18T10:01:35+00:00