Zapytanie Ofertowe nr 2/2023

Zapytanie Ofertowe nr 2/2023

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 2

w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;

   1. ul. Łąkowej (Przedszkole) w Chodzieży  zgodnie z  załącznikiem  nr 1.

załącznik nr 1

Oferta powinna zawierać cenę netto, oraz termin płatności.

Termin realizacji do 15.06.2023r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 17.05.2023r. godz. 1200

2024-01-18T10:00:39+00:00