Zapytanie Ofertowe nr 3/2023 – (12-05-2023)

Zapytanie Ofertowe nr 3/2023 – (12-05-2023)

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm legalizujących urządzenia kontrolno – pomiarowe dla ciepłownictwa na wykonanie:

Usługi legalizacji kompletnej ciepłomierzy tj. (przelicznik wskazujący, przetwornik przepływu, para czujników temperatury, wymiana baterii  wg załączonej specyfikacji – wykazu ciepłomierzy (załącznik nr 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji

16.08.2023 r.

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  do 02.06.2023 r. do godz. 1400.

Kryterium oceny 100% cena

Osoba uprawniona do kontaktu

Hieronim Drews – Dział Techniczny, w godzinach 7.30 – 15.00

telefon 67/28 22 592

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych

Odbiór od Zamawiającego oraz dostawa urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

załącznik nr 1

2024-01-18T10:01:05+00:00