Zapytanie Ofertowe nr 1/2024

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje ZAPYTANIE  OFERTOWE DO FIRM

Na dostawę:

materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – ul. Żeromskiego 1).

Oferta powinna zawierać cenę netto,  oraz termin płatności.

Termin realizacji do 16.02.2023r.

Termin składania ofert do dnia 01.02.2024r.

2024-01-29T09:41:30+00:00