Zapytanie Ofertowe nr 2/2024

Zapytanie Ofertowe nr 2/2024

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje

ZAPYTANIE  OFERTOWE DO  FIRM

 

 

Na wykonanie zamierzenia budowlanego:

Przebudowa instalacji gazowej wraz z instalacją c.w.u. w budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Bosej 12 w Chodzieży.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności.

Termin realizacji od 20.07.2024 – 31.07.2024r.

Termin składania ofert do dnia 31.05.2024r.

 

Załączniki kosztorysu:

KOSZTORYS

TABELA

LIMIT ILOŚCIOWO – WARTOŚCIOWY

PRZEDMIAR ROBÓT

 

2024-05-19T08:39:00+00:00