Zapytanie Ofertowe nr 5/2023

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 5 w trybie ZAPYTANIE  O CENĘ do firm

 

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy:

ul. Staszica 12 (Basen)w Chodzieży zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności.

Termin realizacji do 02.10.2023r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 19.09.2023r. godz. 1200

załącznik nr 1

2023-11-06T10:01:17+00:00