Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r)

Zapytanie Ofertowe nr 5/2023 – rozstrzygnięcie (21-09-2023r)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 5/2023

Na dostawę:

materiałów preizolowanych do rozbudowy sieci cieplnej przy ul. Staszica 12 (Basen) w Chodzieży  zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

1. Postępowanie przetargowe nr 5/2023 przeprowadzone w trybie „Zebranie ofert” zgodnie z § 33       Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 03.2023 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w    Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

1. Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz

Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.66-300 Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4

Cena oferty netto: 45.300, zł

Słownie: czterdzieścipięćtysięcytrzystazłotych 00/100

2. Isoplus Polska Sp.z o.o.

40-599 Katowice ul. Żeliwna 43

Cena oferty netto: 56.969,38 zł

Słownie: pięćdziesiątsześćtysięcydziewięćsetsześćdziesiątdziewięćzłotych 38/100

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach prosimy przesłać na adres MEC Chodzież.

 Dziękujemy za udział w postępowaniu

2024-01-18T10:02:59+00:00