Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 – rozstrzygnięcie (23-10-2023r)

Zapytanie Ofertowe nr 6/2023 – rozstrzygnięcie (23-10-2023r)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 6/2023 na dostawę zaworów kołnierzowych z przekładnią BALLOMAX (broen):

  1. Zawór DZT kołnierzowy z przekładnią DN 200 16 bar nr. Katalogowy 7110316200900 średnica przelotu kuli 150 szt.2 + Przeciw kołnierz z szyjką szt.1
  1. Pompa LFP 32WR 200/5; 3 KW; temperatura wody 00C – 900C; Uszczelnienie HQ8V

 

  1. Postępowanie przetargowe nr 6/2023 przeprowadzone w trybie „Zebranie ofert” zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r. stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.
  2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.
  3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.
  4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:
    1. Metrolog Sp. z o.o., 64-700 Czarnków, Kościuszki 97

Cena oferty netto: 14 046,81 zł

Słownie: czternaścietysięcyczterdzieścisześćzłotych 81/100

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

2024-01-18T10:03:51+00:00