Zapytanie Ofertowe nr 8/2024

Zapytanie Ofertowe nr 8/2024

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży kieruje zamówienie publiczne nr 8 w trybie

ZAPYTANIE O CENĘ do firm na dostawę:

materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnej przy;

  1.  ul. Łąkowej 15 (blok) w Chodzieży zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz termin płatności.

Termin realizacji do 26.07. 2024r.

Kryterium oceny 100% cena

Termin składania ofert do dnia 11.07.2024r.

 

Załącznik nr 1

 

2024-07-04T07:10:38+00:00